Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

littleHope
0685 9e76
Reposted fromoutline outline viaiblameyou iblameyou
littleHope
1074 ae36
Reposted fromcalifornia-love california-love viathealex thealex
littleHope
Czasami diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów, bo nie chce, by zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak więzienna cela, ale miła i przyjemna. A tobie wydaje się, że nie ma potrzeby z niej wychodzić. Drzwi są szeroko otwarte aż pewnego dnia czas się skończy, drzwi celi zamkną się z hukiem i nagle będzie za późno.
— Bóg nie umarł
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapl pl
littleHope
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
littleHope

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
littleHope
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
littleHope
Opinia innych ludzi o tobie nie musi stać się twoją rzeczywistością.
— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
littleHope
5237 ded1 500
littleHope
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainsanedreamer insanedreamer
littleHope
8145 3acf 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
littleHope
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
littleHope
littleHope
0837 283d 500
- Zabierz do miejsc w których nigdy już nie będę.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viapl pl

March 14 2015

littleHope
1531 64c0 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialajola lajola
littleHope
5888 fdca
Reposted fromnazarena nazarena vialajola lajola
2444 5f4f 500

not-a-pretty-girl:

Grit Siwonia 

Reposted fromnudes nudes vialajola lajola

November 02 2014

littleHope
Reposted fromelegy elegy vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl